Elkarbizitza

Elkarbizitza Proiektuaren bitartez, beste pertsona batzuekin batera bizitzeko gaitasuna, hainbat kulturen arteko elkarbizitza baketsua eta bizitzako esperientzia partekatzeko aukera garatu nahi ditugu. Bizitzarako ikasketarik baliagarriena pertsona bakoitzak bere buruarekiko eta beste pertsonekiko harreman positiboa lortzea da: zuzentasuna, berdintasuna, elkartasuna, elkarrekiko errespetua eta indarkeriarik gabeko balioetan oinarrituta.

Gure helburu nagusietako bat ikasle bakoitzari, lagunduko dioten baliabide pertsonalak, sozialak, kulturalak, emozionalak eta profesionalak ematea da, izan ere, denok kabitzen garen eta partaide garen gizartea garatzeko balio eta irizpide etikoak. Helburu horiek lortzeko baliabiderik lagungarrienetako bat gure ikasleengan elkarbizitzarako eta elkarbizitzarako gaitasuna garatzea da, giza-eskubideen defentsa sustatzeko balio etiko eta moral sakonetan oinarritua.

Berdintasunean oinarritutako elkarbizitza bultzatu behar dugu estereotipoak eta rolak alde batera utzita. Gure ikastolan aniztasun handia dago eta argi dugu edozein ezberdintasungatik ezin dela inor diskriminatu. Gatazka eta tratu txarren prebentziorako beharrezkoa da berdintasunean oinarritzea, ezberdintasunak positiboki baloratuz.

Bizikidetza positiboa eta ustezko jazarpen egoeren aurrean tolerantziarik ez duen ikastola seguru bat eraikitzeko asmoz BIZIKASI ekimena martxan jarri dugu, ikastolaren arautegiarekin bat datorren Elkarbizitza Proiektua.

Halaber, arte ezberdinen bidez, musika, dantza eta gorputz adierazpena, gure ikasleekin emozioak eta baloreak lantzen ditugu.